Çevre Politikamız

Momentum;
attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevrenin en az oranda etkilenmesini ve kirlenmenin asgari seviyede tutulmasına öncelik vermeyi şirket prensibi olarak kabul eder.Çevre Politikamız:
Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uyarak, kaynak yönetim bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her üretimde çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmayı çevre politikası olarak benimsemiştir.

Yaşanabilir daha iyi bir dünya için:
Çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız. Faaliyetlerimizde, sürekli gelişme içerisinde, çevre ile uyumlu teknolojilere öncelik verir ve uygularız. Yasal ve diğer gereklere uyarız. Çevre duyarlılığını doğaya ve topluma olan sorumluluk bilinciyle ön planda tutarız. Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz. Toplumun çevre anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Çevre konusunda yapılan çalışmaları, kamuoyunun incelemesine açık tutarak paylaşımı sağlarız.