Tamir Harçları


Hi Tech Restorat EM 140

Ürün Tanımı:
Tarihi kagir yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç ve mikronize karbonatlar içeren enjeksiyon harcıdır. Çimento ve çözünür tuzlar (alkaliler, sülfatlar, klorlar ve nitratlar) içermez.
Özellikleri:
• Uygulaması kolaydır. Düşük basınçlı pompalar, şırıngalar ya da ince iğneler kullanılarak kolayca ve etkili bir biçimde enjekte edilebilir
• Çimento , katkı maddeleri ve çözülür tuzlar (alkaliler , sülfatlar, klorlar ya da nitratlar) içermez, zamanla bozulmaz
• Sülfat içeren ortamlarda kullanılabilir
• Yapışma dayanımı yüksektir
• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir
• Duvarın duvar ve nem geçirgenlik özelliğini bozmaksızın tuğla, taş, tüf malzeme ile mükemmel uyum sağlar
• Zararlı genleşmelere yol açmadan plastik rötreyi engelleyici kontrollü genleşme sağlar


Kullanım Alanları:
• Taş, tuğla ya da almaşık duvarların kaybolan taşıma kapasitelerinin yeniden elde edilmesi
• Tarihi kagir yapıların onarımı ya da güçlendirilmesi
• Kagir kubbe ve tonozların çatlaklarının onarımının yapılması
• Mevcut tarihi kagir duvarlara temel oluşturulması
• Büyük boşlukların doldurulması
• Sülfatlı ortamlarda yer alan duvarlarda
• Özellikle çatlakların onarım ve güçlendirilmesi işlerinde kullanılır
Saklama Koşulları:Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 12 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, toz bileşen nemden korunmalıdır.
Ambalaj: 12kg Kraft torba

Döküman İndir