Tamir Harçları


HiTech GM Grout Mortar

Ürün Tanımı:
Hitech-GM GROUT MORTAR yüksek vasıflı çimento esaslı, yüksek akışkanlık sağlayan, özel granülometrik tasarıma sahip, çimentonun rötre etkisine karşılık genleşme özelliği olan rötresiz dolgu harcıdır.
Kullanım Alanları: • Endüstriyel makinelerin temellerinde dolgu harcı olarak
• Ankraj aralarındaki boşlukların doldurulmasında
• Prekast beton elemanların birleşimlerinde
• Perde ve kolon başlıklarının imalatında
• Çelik kolonların temele sabitlenmesinde
• Her türlü beton boşlukların doldurulmasında kullanılır


Özellikleri ve Avantajları: • Şantiyede sadece su karıştırılarak kullanılabilir.
• Yüksek kalitesi ve yüksek akışkanlığı dolayısıyla yerleştirilmesi kolaydır.
• Yüksek mukavemetlidir.
• Su kusmaz.
• Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar.
• Çelik yapılara karşı herhangi bir korozif etkisi yoktur.
• Klor ve sülfata karşı dayanıklıdır.
• Yağlara karşı dayanıklıdır.
• Donma çözünmeye dayanıklıdır.
• Büzülmez.
Saklama Koşulları:Kuru ve serin ortamda kapalı orijinal ambalajlarında 6 ay boyunca saklanabilir. Sıvı bileşen dondan, toz bileşen nemden korunmalıdır.
Sarfiyat: 1cm / 1 m2 Toz Sarfiyat(kg) :15-16
Karışım su miktarı (lt): 3,5-4 lt/torba Ambalaj: 25kg kraft torba.

Döküman İndir