Su İzolasyon Ürünleri


HiTech WP-HYDRO NB L

Ürün Tanımı:
Hydro NB L içerisindeki kristalize lifler ile, betondaki kapiler boşlukları doldurarak betonun su geçirimsizliğini artıran, aynı zamanda yüzeyden su emmesini azaltan sıvı beton katkısıdır.


Uygulama Alanları:
- Kristalize kapiler su geçirimsizlik istenen tüm beton uygulamalarında
- Betonda kılcal çatlakları hidrofob hale getirerek su geçirimsizlik sağlar.
- Basınçsız veya düşük basınçlı su etkisine maruz sıvalı tuğla duvar elemanlarda.
- Yüzme havuzu betonlarında
- Su kanalları ve tünel gibi yapılarda.
- Atıksu arıtma tesisleri, barajlar, menfezler ve su depoları için tasarlanan betonlarda.
- Kılcal su emme riskinin yüksek olduğu yapı kısımlarında.
- Su yapılarının gel-git ve su sıçraması olan bölgelerinde su girişinin önlenmesi amacıyla.
Sarfiyat:
Hazır beton uygulamalarında:Hydro NB L katılacak betonun Su/Çimento oranı 0,55’den fazla olmamalıdır. Çimento ağırlığının%1’i oranında katılır.
Sürme esaslı uygulamalarda: 2 defa uygulama yapılmalı (yüzey kurumadan 2 ci uygulama yapılmalı), yüzey iyice emdirilmeli. min 0.250kg/m2 emilim sağlanmalı
Saklama Koşulları:Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay.
Ambalaj: 10-30 kg plastik bidon,1000KG IBC

Döküman İndir