Su İzolasyon Ürünleri


HiTech WP-NB 1K W / Kırık Beyaz

Ürün Tanımı:
Tek bileşenli çimento esaslı süper kristalize su yalıtım ürünüdür. Beton yüzeylere hem negatif hem de pozitif taraftan uygulanarak derinlemesine yalıtım sağlar uygulandığı yüzeyde içerisindeki süper jeller sayesinde kireç partikülleriyle tepkimeye girerek kristaller üretir ve betonun yapısına derinlemesine işler. Yeni beton yüzeylere uygulanabilir. Uygulandığı yüzeyde hidratasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır. Su yalıtımının yanı sıra betonu korozyona ve seyreltik kimyasallara karşı korur.


Uygulama Alanları:
- Yatay, düşey zemin ve duvarların içten ya da dıştan su yalıtımında
- Su deposu, atık su ve diğer su depolarında
- Deniz suyuna maruz kalan beton yüzeylerde
- Bodrum kat ve toprak altı temel yalıtımlarında
- Temel perde duvarlarının içten ya da dıştan yalıtımında
- Sulama kanalları ve tünel yada baraj yapılarında.
Sarfiyat:
Rutubete karşı:1-1.5kg/m2 (2 kat uygulama)
Basınçsız suya karşı: 1.5-2kg/m2 (2kat uygulama)
Basınçlı suya karşı: 2-2,5kg/m2 (2kat uygulama)
Saklama Koşulları:Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 24 ay.
Ambalaj: 20 kg kraft torba.

Döküman İndir