Su İzolasyon Ürünleri


HiTech WP-BM 500 2K

Ürün Tanımı:
HI-TECH WP-BM500-2K iki bileşenli, polimer takviyeli, bitüm kauçuk esaslı, elastik su yalıtımı malzemesidir. Uygulama Alanları:
Tüm beton yüzeylerde, dıştan yalıtım kaplaması gereken zemin yapılarında yatay ve düşeyde uygulanır. Temel, bodrum perdeleri, teraslar, otopark üzeri, çiçeklik su yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesidir. Ek yerleri oluşturulmadan uygulandığı için kritik detay çözümlerinde güvenlidir.


Yüzey Hazırlığı:Yüzey dondan korunmuş ve düzgün olmalı, yüzeyde geniş çatlaklar olmamalı ve zarar verecek yabancı malzemelerden arındırılmalıdır. 5 mm' den derin çatlaklar tamir harçlarıyla onarılmalıdır. Tuğla vb. malzemelerle örülmüş duvar yüzeylerindeki derzler düzeltilerek yüzey tesfiye edilmelidir. iç ve dış köşeler pah yapılarak yumuşatılmalıdır.
Sarfiyat:Tavsiye edilen kuru film kalınlığı;
Basınçlı su : 7,0 kg/m² (4mm kuru film)
Basınçsız su : 5,3 kg/m² (3mm kuru film)
Zemin rutubeti, birikmeyen yağmur suları, perde betonlarda: 5,3 kg/m² (3mm kuru film
Not: 1 mm. kuru kalınlık için ortalama sarfiyat 1,8 kg/m²
Saklama Koşulları: En az +5ºC ortamda kapalı kovalarında 12 ay saklanır, açık kovalar en kısa sürede tüketilmelidir.
Ambalaj:30 kg plastik kova (22 kg bitüm + 8 kg toz).


Teknik Özellikler:

  • Uygulama Yüzey Isısı: +5ºC ila +30ºC arasında
  • Uygulama Süresi: Ortalama 3-4 saattir.
  • Çatlak Köprüleme: 2 mm' den fazla DIN 28052-6
  • Su Geçirimsizlik: 1mm açıklıkta DIN 52123'e göre
  • Su Geçirimsizlik Elastikiyet: > %900

Döküman İndir